Eltjänst Älmhult AB

Brogatan 14 343 31 ÄLMHULT

Tfn 0476-163 60

Support: 0476-163 60

Solcellspaneler

Solcellspaneler

Med hjälp av solcellspaneler kan man ta tillvara på en av de mest återanvändbara energikällorna som finns, solljus.  Det är en energikälla som inte bara ger värme, utan också mer pengar i egen ficka. Det är därför som solceller anses vara ett av de bästa energialternativen för hushåll och företag.

En solpanel har som uppgift att fånga in solens ljus och omvandla det till elektricitet. Detta görs med hjälp av ett halvledarmaterial inuti solcellspaneler. Elektronerna i halvledarmaterialet laddas med energi av det solljus som fångas upp.  Energin gör så att elektronerna börjar röra på sig och då genereras likström. Denna likström går via en kabel att transportera en växelriktare, där likströmmen omvandlas till fungerande växelström som går att ansluta till husets elnät.

Bidrag vid installation av solceller

Från och med den 1:a januari 2023 kan du som installerar solceller få ta del av det gröna bidraget vilket innebär cirka 20% i avdrag för den totala kostnaden för installationen.
Det nya solcellsstödet innebär för dig som privatperson att du kan ta del av det likt ROT-avdraget. Du slipper alltså göra någonting eftersom det är installatören som kontaktar skatteverket för ersättning och avdraget redan är gjort när du som kund får fakturan. Man kan dock inte kombinera ROT-avdraget med det gröna teknik-bidraget.

Man kan som mest få 50 000 kr i stöd och avdrag per fastighetsägare om man investerar i solceller och för att få ta del av investeringsstödet krävs bland annat att du har betalat tillräckligt mycket i skatt och att installationen skall vara genomförd och betald efter den 31:a januari efterkommande år.

Är dina planer att enbart via solfångare producera solvärme, gäller speciella regler för solvärmeanläggning. Det krävs då att minst 20% av den totala energiproduktionen är solel.

För frågor ifall ni kan få solceller inkopplade till er bostad, kontakta oss på Eltjänst Älmhult.

Solceller

Våra tjänster

Kontakta oss

Adress

Brogatan 14 343 31 ÄLMHULT

Telefon

Tfn 0476-163 60

Email

info@eltjanstalmhult.se

Frågor eller offert?

Har du frågor om våra tjänster eller önskar prisuppgifter på ett uppdrag? Hör gärna av dig!